Hulp nodig tijdens het weekend en op feestdagen?

 

U dient de wachtdienst te contacteren op het nummer 1733.

 De wachtdienst begint op vrijdagavond om 19:00u en duurt tot maandagmorgen 08:00u.

Op feestdagen eveneens de avond ervoor om 19:00u en tot 08:00 u van de werkdag erop.

Voor de regio Menen is er een weekend-post: Wachtpost De Meander waar u tijdens die uren terecht kunt.

Goed om te weten:

 • De arts die u zal verzorgen, kent uw dossier niet zo goed als uw eigen huisarts. Denk er dus aan dat u hem/haar alle nuttige informatie geeft over uw gezondheid en eventuele lopende behandelingen, allergie, recente onderzoeken,... enz.
 • Indien u resultaten liggen hebt van bloedafname, echografie, ECG, ..., laat dit dan zien aan de arts van wacht.
 • Vermeld precies uw adres en eventuele toegangscodes.

 

Noodhulp

Voor dringende, medische situaties: bel 112.

Wat is dringend?

 • Medische zaken, zoals ernstige en acute ziekte
 • Gewonde bij ongeval
 • Onwel worden op een openbare plaats
 • Werkongeval

 

Brandweer: 112

Bel in volgende gevallen:

 • Brand
 • Explosie
 • Gasintoxicatie
 • Verdrinking

 

Antigifcentrum: 070 245 245

Politie: 101

Rode Kruis Vlaanderen: 105

Wachtdienst Tandartsen: 09 033 99 69

Meer noodnummers of andere nuttige telefoonnummers: www.noodnummer.be