Uw huisarts is all-round: hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich ook tot alle leeftijden. Hij bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënten en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren. Hij kijkt verder dan een ziek orgaan, en kan het geheel van minder- functioneren sneller opmerken doordat hij de levens- en familiesfeer van zijn patiënt kent.
Dit geeft de huisartsgeneeskunde een grote meerwaarde.
Ondanks de vlucht naar een hoogtechnologische geneeskunde, blijft de rol van de huisarts meer dan ooit nodig. Een goed contact, een goed gesprek, een basisonderzoek... Hij volgt het medisch traject van de patiënt bij eventuele doorverwijzing naar een specialist. Uw huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg.
Uw huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie. Voorkomen is beter dan genezen! Preventie is de hoeksteen van een gezond leven!