Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. De GDPR (General Data Protection Regulation) regelt het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

In onze groepspraktijk worden alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard, en dit in het kader van de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een medisch dossier van iedere patiënt. Deze wettelijke verplichting wordt opgelegd door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit) en door gerechtelijke instanties.

 • Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • De secretaresses, paramedici en praktijkassistenten zijn gehouden tot discretie- en geheimhoudingsplicht.
 • De pc's zijn beveiligd tegen virussen voor het medisch dossier, het afsprakenprogramma, het e-Healthplatform en andere communicatieprogramma's.

De persoonsgegevens worden bij de patiënt zelf ingezameld, tenzij de patiënt zelf niet in staat is deze gegevens te bezorgen.

Wij verwerken volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: door middel van de e-ID (inlezen).
 • Administratieve gegevens: contactgegevens, gegevens nodig voor financiële verwerking (vb. lidmaatschap mutualiteit).
 • Medische en paramedische gegevens: huidige en vroegere symptomen en diagnoses, alsook behandelingen.
 • Zorgkader: netwerk van zorgverstrekkers.
 • Sociale gegevens: mantelzorgers.

Deze gegevens worden enkel verwerkt voor medische doeleinden:

 • Patiëntenzorg: medisch of therapeutisch.
 • Patiëntenadministratie: registratie van de gegevens voor interne of door de overheid opgelegde doeleinden.
 • Geneesmiddelenbeheer: verwerken van de gegevens om geneesmiddelen op correcte manier te kunnen voorschrijven.
 • Zorgkwaliteit: evaluatie van de gegevens teneinde de zorgkwaliteit te behouden of verbeteren.

Rechten van de patiënt

Omdat artsen de wettelijke verplichting hebben om een medisch dossier van de patiënt bij te houden, geeft u onze groepspraktijk impliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te registreren als u bij ons op raadpleging komt.

U hebt recht op data-portabiliteit: u mag uw persoonlijke gegevens opvragen, wijzigen en indien u het nodig acht, kan u vragen uw gegevens aan een andere zorgverstrekker door te geven.

U heeft het recht om te weigeren dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijke studies. Weet dat deze gegevens sowieso anoniem zijn.