Voor een vlotte werking vragen wij u het volgende mee te brengen als u bij ons op consultatie komt:

 • Uw identiteitskaart.
 • Voor kinderen: een e-ID of ISI Plus-kaart.
 • Uw lijstje met vragen. Zo vergeet u niets en moet u achteraf niet extra opbellen.
 • Uw lijstje met geneesmiddelen. Zo kunt u alles ineens vragen, en zal de arts u voldoende voorschriften meegeven tot aan de volgende consultatie.
 • Papieren voor verzekeringen, onderwijspersoneel, vertrouwelijke aangiftes arbeidsongeschiktheid van de mutualiteit. De arts zal deze zo mogelijk onmiddellijk invullen en terug met u meegeven. Zo niet, wordt duidelijk afgesproken wanneer u het mag komen ophalen aan het secretariaat.
 • Eén afspraak per patiënt aub. Wilt u met twee komen, boek dan 2 afspraken.
 • Betaling in onze praktijk is mogelijk met cash, Payconiq of via uw bankier-app op uw mobiele telefoon.
 

 Mogen wij u ook vriendelijk vragen rekening te houden met deze tips betreffende de huisbezoeken?

 • Een huisbezoek wordt aangevraagd tussen 7:30 uur en 10:00 uur. Daarna hebben de artsen nog voldoende tijd om hun ronde samen te stellen en zich op het huisbezoek voor te bereiden (vb. voldoende extra instrumenten of papieren meebrengen). Tijdig aangevraagde huisbezoeken, kunnen dan ook sneller worden ingewilligd.
 • Een huisbezoek is bedoeld voor minder mobiele mensen en zwaar zieken. Bij voorkeur komt u zelf naar de praktijk voor een consultatie. Dat is voor de arts en voor uw comfort beter, aangezien het dossier elektronisch bewaard wordt en de artsen het volledige dossier steeds bij de hand hebben.
 • Vermeld bij uw aanvraag steeds duidelijk uw naam, uw adres en de reden van uw vraag. Zo kan het secretariaat snel uw huisarts inlichten en kan de arts uw huisarts dan ook sneller beantwoorden.

Een afspraak maken: hoe doe ik dat?

 • Bij voorkeur online via deze website. Daar hebt u een volledig overzicht van welke arts wanneer spreekuren heeft.
 • Indien u met meerdere personen komt, maak dan ook 2 afspraken na elkaar. Zo kan de arts meer tijd voor uw consultatie voorzien.
 • Vermeld steeds kort de reden van uw consultatie.
 • Geen afspraak meer vrij en toch nog een afspraak gewenst? Belt u dan gerust naar het secretariaat op het nummer 056/25 59 42. Het secretariaat helpt u verder waar mogelijk.

Tenslotte: wanneer u toch niet op uw afspraak kunt zijn, gelieve het secretariaat op te bellen en te melden. Een andere patiënt, die dringend een afspraak nodig heeft, zal u erg dankbaar zijn. Ook de artsen zullen blij zijn dat ze niet onnodig hoeven te wachten en andere patiënten kunnen helpen.